Martin Heidegger

Martin Heidegger

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.03.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 17.11.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927