Martin Heidegger

Martin Heidegger

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Malvine Husserl z 16.04.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.03.1924

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959