metodologia

metodologia

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.10.1954

List od Władysława Witwickiego z 01.09.1922

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List od Władysława Witwickiego z 28.09.1928

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

List od Stefana Szumana z 16.06.1939