nauka

nauka

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1923

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1923

List od Władysława Witwickiego z 27.01.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Władysława Witwickiego z 15.09.1926

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929