Niemcy

Niemcy

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List od Janiny Makoty z 21.01.1958

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List od Adama Schaffa z 08.09.1965