Niemcy

Niemcy

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922