Niemcy

Niemcy

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List od Janiny Makoty z 21.01.1958