nieporozumienie

nieporozumienie

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962