ontologia

ontologia

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.12.1936

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936