paszport

paszport

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.09.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Polskiej Akademii Nauk z 15.09.1964

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948