paszport

paszport

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 30.09.1968

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.09.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948