paszport

paszport

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.07.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.09.1964