paszport

paszport

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List od Ireny Krońskiej z 16.08.1963

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.09.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969

List do Polskiej Akademii Nauk z 19.10.bd

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 19.08.1948