PIW

PIW

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List od Ireny Krońskiej z 12.02.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 10.12.1951

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1954

List od Ireny Krońskiej z 03.03.1953

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 15.12.1951

List od Ireny Krońskiej z 03.06.1954

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951