PIW

PIW

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 10.12.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 15.12.1951