podziękowania

podziękowania

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.03.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.10.1934

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937

List od Stefana Żółkiewskiego z 16.08.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1923

List do Karola Wojtyły z 01.04.1964

Kartka pocztowa od Zofii Szuman z bd-3

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1929