profesura nadzwyczajna

profesura nadzwyczajna

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

List od Bogdana Suchodolskiego z 21.05.1946

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934