przesyłka

przesyłka

List od Władysława Witwickiego z 15.05.1929

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.08.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.10.1934

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List od Henryka Mehlberga z 11.06.1947

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 28.03.1945

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947