przyjacielskie relacje

przyjacielskie relacje

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Anny Reinach z bd

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968