przyjacielskie relacje

przyjacielskie relacje

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1966

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1967

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968