przyjacielskie relacje

przyjacielskie relacje

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1966

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Bogdana Suchodolskiego z b.d. (3)

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939