PTF

PTF

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1925

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List do Stefana Morawskiego z 29.10.1969