publikacje naukowe

publikacje naukowe

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List od Kazimierza Wyki z 23.07.1962

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.03.1923

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.12.1936

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921