publikacje naukowe

publikacje naukowe

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 20.09.1938

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966

List od Konstantego Michalskiego z bd

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 04.08.1925

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 14.01.1926

List od Stefana Szumana z bd-2

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Władysława Witwickiego z 11.08.1923