publikacje naukowe

publikacje naukowe

List od Ireny Krońskiej z 06.09.1962

List od Henryka Mehlberga z 05.10.1947

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

List od Ireny Krońskiej z 16.08.1963

List do Mieczysława Wallisa z 05.02.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938

List od Ireny Krońskiej z 16.11.1947

List od Stefana Morawskiego z bd