publikacje naukowe

publikacje naukowe

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 22.11.1948

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.04.1951

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1924

List od Henryka Mehlberga z 08.05.1947

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

List od Kazimierza Wyki z 19.02.1967

List od Henryka Mehlberga z 11.06.1947

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938