/
EN

List od Ireny Krońskiej z 27.05.1967

v    KOMITET REDAKCYJNY              v                                v     Warszawa, dnia 27.V.1967
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII                  v                      ul. Miodowa 10
v           v        przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Pan
prof. dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14 m.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

    v    uprzejmie zawiadamiam, że w roku bieżącym nie będziemy niestety mogli przystąpić do reedycji książki Pana Profesora O dziele literackim, mimo że pierwszy nakład jest wyczerpany, ponieważ dystrybutor naszych wydawnictw, Dom Książki, jest przeciwny wznawianiu książek wydanych stosunkowo niedawno, póki nie zostaną rozładowane bardzo duże remanenty książek PWN. Gdy tylko sytuacja w tym zakresie poprawi się, wydawnictwo zwróci się do Pana Profesora powtórnie z prośbą o wyrażenie zgody na reedycję.

    v    Najuprzejmiej przepraszam, że nie wiedząc o takim stanowisku Domu Książki mimowolnie wprowadziłam Pana Profesora w błąd, uzyskując Jego zgodę na wznowienie Dzieła literackiego.

    v        v        v        v    Łączę wyrazy prawdziwego szacunku

I Krońska
Irena Krońska