rektorat

rektorat

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934