rektorat

rektorat

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925