René Descartes

René Descartes

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.10.1948, s. 1-2.

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922