René Descartes

René Descartes

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List od Jana Legowicza z 22.03.1955

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.10.1948, s. 1-2.