René Descartes

René Descartes

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939