René Descartes

René Descartes

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.03.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.06.1951

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1952

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List od Jana Legowicza z 22.03.1955

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.10.1948, s. 1-2.