Roman

Roman

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

List od Ireny Sławińskiej z 19.12.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

List od Ireny Sławińskiej z 07.04.1950

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920