Roman Stanisław Ingarden

Roman Stanisław Ingarden

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

Spis prac z 04.11.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Tadeusza Czeżowskiego z 02.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952