seminarium

seminarium

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968