seminarium

seminarium

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924