seminarium

seminarium

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.12.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924