Stanisław Leśniewski

Stanisław Leśniewski

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List od Władysława Witwickiego z 20.07.1927

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915

List od Władysława Witwickiego z b.d F

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923