Stein

Stein

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Anny Reinach z bd

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918