Tadeusz Czeżowski

Tadeusz Czeżowski

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921

List od Henryka Elzenberga z 25.04.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1952

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.02.1966