Tadeusz Czeżowski

Tadeusz Czeżowski

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List od Henryka Elzenberga z 25.04.1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1952

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Ireny Sławińskiej z 07.04.1950