Tadeusz Czeżowski

Tadeusz Czeżowski

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List od Henryka Elzenberga z 25.04.1948

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.02.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (a)

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921