UJ

UJ

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960

List od Jana Legowicza z 07.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1958

List do Polskiej Akademii Nauk z 07.03.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967