Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

List od Władysława Witwickiego z 20.10.1922

List od Zofii Lissy z 7.01.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

List od Władysława Witwickiego z 20.09.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952