Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

List od Władysława Witwickiego z 20.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

List od Jana Parandowskiego z 30.12.1950

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Władysława Witwickiego z 23.04.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933