Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Władysława Witwickiego z 23.04.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.07.1957

List od Jana Parandowskiego z 30.12.1950

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

List od Zofii Lissy z 27.11.1947

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922