urodziny

urodziny

Kartka pocztowa od Hedwig Conrad-Martius z bd.03.1958

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957

List od Władysława Witwickiego z 18.03.1926

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.04.1934

List od Stefana Morawskiego z 10.12.1965

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List do Danieli Gromskiej z 07.02.1963

List od Malvine Husserl z 06.05.1928