UW

UW

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.01.1954

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

List od Adama Schaffa z 12.06.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.07.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2