Walne Zgromadzenie PTF

Walne Zgromadzenie PTF

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.03. 1953

List od Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1957

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.03.1968

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1949

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957