Witkacy

Witkacy

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.02.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.10.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.09.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.07.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1939

List od Hansa Corneliusa z 14.12.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.06.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z b.d.

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.10.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938