/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

7.X 1937

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Piszę w pośpiechu, aby tylko zawiadomić, że mam na składzie około 67 kilo żywego Corneliusa. Niezwykle sympatyczny człowiek – jestem nim oczarowany. Mieszka obok, willa „Ryś”, Antałówka Zakopane 3. Jestem b[ardzo] zaziębiony – chcę dziś wrzucić kartki, bo nie wiem, co jutro będzie.

Tymczasem ŁOPS PR 3W.

On ew[entualnie] zostanie 10 dni: 18/X ew[entualny] odczyt w Uniw[ersytecie] Warsz[awskim]. Skończyłem dopiero teraz poświęcony Panu Treatise on being. Piekielne rzeczy wylazły same.

 

 

Kartka pocztowa

 

Pan
Dr. Roman Ingarden
Prof. Uniw. J.K.
Lwów
Zacharjewicza, 7 m. 8