Władysław Heinrich

Władysław Heinrich

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.09.1924

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.04.1950

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List od Stefana Błachowskiego z 13.07.1945

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.11.1924

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

List od Stefana Szumana z 01.06.1939