wojna

wojna

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 16.04.1942

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 08.06.1943

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.08.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946