wojna

wojna

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1924

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.08.1939

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 14.01.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.05.1942

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Jana Patočki z 02.07.1945

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2