wojna

wojna

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.11.1944

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 14.01.1943

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List od Jana Patočki z 02.07.1945