wydawnictwo

wydawnictwo

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.02.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1924

List od Bogdana Suchodolskiego z 14.02.1946

List od Władysława Witwickiego z 28.05.1918

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.05.1933