wydawnictwo

wydawnictwo

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 03.12.1959

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List od Władysława Witwickiego z 27.03.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927

Kartka pocztówka od Tadeusza Czeżowskiego z 08.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.11.1947

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921