wydawnictwo

wydawnictwo

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921