Zakopane

Zakopane

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1950

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

List od Stefana Szumana z 18.07.bd

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.01.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.07. 1968

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.12.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.06.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937