życie naukowe

życie naukowe

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1961

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936