życie naukowe

życie naukowe

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

List od Bogdana Suchodolskiego z 21.05.1946

List od Mieczysława Wallisa z 31.12.1961

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922