Warszawa

Warszawa

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 02.03.1967

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 14.03.1968

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 12.12.1966

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 06.11.1966

Letter from Daniela Gromska written 13.01.1952

Letter from Tadeusz Czeżowski written 31.10.1965

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 22.08.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 29.03.1969

Postcard from Władysław Tatarkiewicz written 24.05.1949

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 31.12.1965

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 24.08.1967

Postcard from Władysław Tatarkiewicz written 21.06.1966