/
PL

Letter from Stefan Morawski written N/D 5

  n    Szanowny Panie Profesorze,

  n   Przesyłam recenzję dla p. mgr Wójcik na Pańskie ręce. Namęczyłem się z nią. Jeśli nawet uzna ją Pan za ostrą, niech będzie dowodem że nie potraktowałem jej powierzchownie. Muszę przyznać, ze praca nie wydaje mi się atrakcyjna. A im więcej czytam Pańskich uczniów, tym więcej dostrzegam nie tylko Pańską wielkość, ale i zalety Pana fenomenologii.
  n   Za błędy w recenzji przepraszam. Pisze jak kura patykiem.
  n   Pracę z recenzją posłałem na adres uniwersytecki. Proszę, by mnie zwolniono z udziału w przewodzie.
  n       n       n       n   „Studia Est.” nr. 3 już są na rynku. Nadbitki znów odsunięto na później. Pieniądze za artykuły wyszły wczoraj.

Najlepsze pozdrowienia (z wyrazami poważania jak zawsze)
  n       n       n     n     Stefan Morawski