/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

Data powstania 12.03.1956
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof. R.Ingarden                                            n                                       Kraków, dn. 12.III. 56 r.
Kraków 2. Biskupia 14.
tel. 205-47

 

Do Komitetu Redakcyjnego B.K.F.
    n          n     n          n          n          w WARSZAWIE

Zwracam w załączeniu II-gą korektę szpaltową tłumaczenia „Krytyki czystego rozumu Kanta”, szp. 1- 150.
Sądzę, że po dokonaniu zaznaczonych poprawek można złamać, wpierw jednak trzeba : a/ na szp. 135-136 zmienić zaznaczone miejsce z wydania A na petit w nocie,
    n     b/ na szp. 11 wiersz 1 od dołu skreślić w nocie słowa, iż redakcja A w tekście „drukowana jest dla odróżnienia bez interlinii”, gdyż jest drukowana z interlinją.
    n     c/ na szpalcie 13 dodać w nocie pod tekstem wyjaśnienie znaczenia owych „rombów” czy kwadracików, które odróżniają wkładki lub opuszczenia wydania B w stosunku do wydania A. Trzeba zarazem zdecydować, czy w każdym miejscu – jak ja to robiłem – ma być nota pod tekstem wyjaśniająca, czy słowa są dodatkiem wydania B czy też zostały w wydaniu B opuszczone, czy też nie dawać żadnych więcej not poza notą na szp. 13 – jak to zdaje się chce robić Redakcja, skreśliła bowiem szereg moich not, ale nie wszystkie. Ja wolałbym, żeby w każdym takim miejscu była nota, gdyż są dwa wypadki, albo słowa w rombach stanowią dodatek wydania B albo też są słowami wydania A, które zostały opuszczone w wydaniu B. Musi to być ustalone. I to przed złamaniem / gdyż ewentualnie trzeba by dodać lub skreślić odpowiednie noty/. Sprawa jest natury technicznej i nie chcę w tej sprawie decydować.
    n     d/ na szpalcie 44 /czy po niej/ musi być wstawiona”Treść” z wydania A /prócz tego będzie na końcu treść całości/. W moim maszynopisie była osobna kartka z tą”Treścią”, w korekcie II-giej jednakże nie dodrukowano tej części. Musi to być dokonane przed złamaniem, żeby nie było z tego jakiego bałaganu.
    n     e/ szp. 58 w tytuliku czy dobra czcionka numeru V?
    n     f/. jak drukować słowo „organon” czy stale antykwą, czy – jak ja proponowałem w I-przypadku kursywą, a w innych przypadkach antykwą, to również sprawa techniczna. Redakcja może zdecydować czy ulednolicić czcionkę, czy zachować podwójny sposób drukowania.
    n     g/ Słowa „Krytyka” pisane przeze mnie w szeregu miejsc dużą literą, co spowodowało, że Redakcja zmieniała antykwę na kursywę, należy drukować małą literą i antykwą stale.
    n     Wszystkie inne sprawy są wyraźnie zaznaczone przeze mnie w korekcie. Błędów na ogół jest mało. W jednej nocie dokonałem jeszcze pewnych skreśleń. Zresztą żadnych nowych zmian nie wprowadzałem. Poprawki przez Drukarnie zostały dokonane na ogół b. starannie, ale mało ekonomicznie. Niejednokrotnie przedrukowywano szereg wierszy dla wstawienia paru liter.

Proszę o dalszy ciąg korekty

Łączę wyrazy prawdziwego poważania