/
EN

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1955

 c   KOMITET REDAKCYJNY                   c                          Warszawa, dnia 8 czerwca 1955 r.
 c Biblioteki Klasyków Filozofii
 c   przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym                            Ob.Prof. Roman Ingarden

L.dz.232/BKF/55                                   c                             c              c   c c  Kraków

 

 c                                c c  Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w naradzie nad sposobem tłumaczenia nie ustalonych dotąd terminów kartezjańskich i nad formą wydania „ Medytacji” wraz z „ Zarzutami i odpowiedziami” oraz „ Rozmową z Burmanem”.

 c                                c c  Narada odbędzie się we wtorek 28 czerwca br. o godz.10 min.30 w siedzibie Państwowego Wydawnictwa Naukowego ul.Krakowskie Przedmieście 79.

 

Irena Krońska
   c c   c cI Krońska
   c cSekretarz