/
EN

List od Ireny Krońskiej z 18.06.1962

Państwowe Wydawnictwo                  c                                    Warszawa, dnia 18.VI.1962
c     Naukowe
Redakcja Wyd.Filozoficznych
c  „Słownik filozofów”                      c                              c         Szanowna/y/ Pani/e/

 

 

    c     c  W związku z opracowywaniem przez Panią /Pana/ haseł do „Słownika filozofów” uprzejmie przypominam o kilku elementach formalnych obowiązujących dla wszystkich haseł. Oto one:

    c c     1) Nazwiska i imiona podajemy w brzmieniu oryginalnym /ewentualnie w nawiasie warianty, pseudonimy, a także – jeżeli jest używana – formę zlatynizowaną względnie spolszczoną, np. przy Descartes’ie – Kartezjusz/.

    c   c   2) Możliwie dokładną /także dzień i miesiąc/ datę i miejsce /ewentualnie prowincję, kraj/ urodzenia i śmierci.

    c   c   3) Wymieniając pisma danego filozofa, czy to w tekście hasła, czy to w dodanym na końcu wykazie jego prac, podajemy rok i miejsce wydania X/, tytuły w brzmieniu oryginalnym oraz w przekładzie polskim. W wybranej literaturze o danym filozofie podajemy w zasadzie tylko rok wydani /miejsce jedynie wtedy, kiedy jest dla jakichś względów charakterystyczne/.

                                                                c                        Redaktor Słownika
c  c  c  c  c  c                                          c                               I Krońska
LG                                                            c                        / Irena Krońska/

x/ koniecznie należy podać rok I wydania.