/
EN

List od Ireny Krońskiej z 22.10.1960

  c    KOMITET REDAKCYJNY              c                   c          c           Warszawa, dnia 22 paźdz 60
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
  c           przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym
  c                                   c                                  Obywatel

  c                                               c                      Prof. dr Roman Ingarden

  c                                               c                                         K r a k ó w
  c                                    c                                         ul. Biskupia 14

  c                         Wielce Szanowny Panie Profesorze,

  c     sprawa, której poświęcony jest ten list, bardzo jest pilna, ponieważ I tom Sporu zaczęto już drukować. Otóż muszę Pana Profesora prosić o wyrażenie zgody na skrócenie przedmowy do II wydania, mianowicie opuszczenie ustępów o charakterze obrachunkowym. W ustępach tych nie ma żadnych stwierdzeń merytorycznych, są bardzo subiektywne i nie dla każdego czytelnika uzasadnione, wprowadzeniu książki w świat nie pomagają, raczej szkodzą. Sądzę, że sam Pan Profesor pisząc tę przedmowę dziś, a nie przed dwoma laty, nie wprowadzałby tych akcentów, które nie są dostrojone do całości dzieła, którego jedną z cnót jest obiektywizm.
  c     Wczoraj wieczorem i dzisiaj rano próbowałam do Pana Profesora telefonować, ażeby rzecz tę omówić, ale numer nie odpowiadał. Wobec tego wysyłam ten list dzisiaj. – W tej chwili dostałam połączenie z Krakowem i rozmawiałem z Panią Profesorową, od niej też dowiedziałam się, że Pan Profesor jest w Łodzi. Prosiłam Panią, i prośbę tę powtarzam w liście, żeby Pan Profesor po otrzymaniu tego listu zaraz do mnie napisał express albo zatelefonował. Do listu dołączam przepisaną na maszynie przedmowę w takiej formie skróconej, w jakiej chciałabym ją wydrukować. Zależy mi bardzo na pośpiechu – pierwszy arkusz książki drukuje się wprawdzie na końcu, ale w każdym razie chciałabym tekst uzgodniony wysłać do Krakowa w najbliższy poniedziałek lub wtorek.

  c          c          c     Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i bardzo
  c          c          c     uprzejme pozdrowienia.
  c          c          c          c          c          c        c          c        I Krońska
  c          c          c          c          c          c          c           Irena Krońska

P.S. Esej Locke’a kupiłam /jedyny egzemplarz/ i dziś wysyłam do Krakowa bezpośrednio do Pana Profesora, wraz z rachunkiem. Resztę bądź przywiozę, jeśli wypadnie mi jechać do Krakowa, bądź przekaże pocztą.