/
EN

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.10.1953

                Przejrzałem niektóre strony przekładu Krytyki czystego Rozumu z adnotacjami Dr Gałeckiego i wyniosłem przekonanie, że adnotacje są robione sumiennie i z kompetencją. Ulepszenia proponowane przez adjustatora są nawet dość liczne, a że są drobne, jest to zupełnie zrozumiałe wobec tłumacza tej miary. Zaletą ich jest też ‘’immanentność”, nie poddawanie się częstej u adjustatorów pokusie, aby wprowadzać inne zasady tłumaczenia, pokusa szczególnie naturalna wobec tekstów Kanta, gdzie tłumacz musi wybierać między skrupulatną wiernością a czytelnością
(łatwą zrozumiałością) przekładu. Sądzę, że tłumacz będzie mógł skorzystać z pewnej części tych drobnych ulepszeń, a może nawet z niektórych ‘’ogólnych uwag terminologicznych”.

WTatarkiewicz

12/10 1953.