praca naukowa

praca naukowa

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.03.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937

List do Ireny Krońskiej z b.d.