Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.12.1920

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.06.1955

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.05.1924

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 06.02.1967

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961