praca naukowa

praca naukowa

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947