Biblioteka Klasyków Filozofii

Biblioteka Klasyków Filozofii

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 25.02.1953

List od Ireny Krońskiej z 07.09.1954

List od Ireny Krońskiej z 11.07.1961

List od Ireny Krońskiej z 03.03.1953

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

List od Ireny Krońskiej z 27.03.1954

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

List od Jana Legowicza z 22.03.1955