etyka

etyka

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 27.04.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

Terminy do tłumaczenia Etyki Spinozy z d.b.

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

List od Ireny Krońskiej z 07.09.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.03.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920