praca doktorska

praca doktorska

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Polskiej Akademii Nauk z 16.11.1968

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967