praca doktorska

praca doktorska

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917